На 27.01.2018г. до 29.01.2018г. в конферентната зала на Млекопреработвателно предприятие „ПИП ТРЕЙД“ ООД се проведе курс за обучение на пробовземачи на мляко. Обучаваща организация бе "Авалон-52" ЕООД, гр.София. 45 души, от които служители на "ПИП ТРЕЙД" ООД, фермери от региона, други желаещи, в продължение на 30 часа изслушаха лекциите, след което положиха тест за оценка на придобитите знания и умения. На всички участници в обучението, след успешно положения тест бе издадено Удостоверение за професионално обучение по програма Е за част от професия "Оператор в хранително-вкусова промишленост", част от втора степен на професионална квалификация "ПРОБОВЗЕМАЧ - вземане на проби от сурово мляко".

Основната цел на курса бе да се обучат служителите и фермерите за новите правила на вземане на проби от суровото краве мляко и и за регистриране на взетите проби в ИИС на БАБХ-ВетИС чрез специално създадения за тази цел "Модул Мляко". А основната цел е подобряване качеството на сурово краве мляко, съгласно плана за действие и за целите на официалния контрол и самоконтрол. 

НАЧАЛО

На 28.04.2016г. в Областна администрация Търговище се проведе официалната церемония по награждаването на участниците в конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд”, организиран от Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към областния управител на област Търговище. В категорията „Средни предприятия” победител стана „ПИП ТРЕЙД“ ООД – Млекопреработвателно предприятие с. Давидово.  

За втора година Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към Областния управител на област Търговище, отправи покана към предприятията, регистрирани и опериращи на територията на Област Търговище, да участват в конкурс за определяне на носители на годишните Областни  награди по здравословни и безопасни условия на труд. През 2014г. "ПИП ТРЕЙД" ООД достигна до номинираните 3 фирми в категорията си и бе отличен с Грамота.

Основната цел на инициативата бе да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в област Търговище и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

Областният управител Светлин Бонев връчи наградите на победителите – “ПИП ТРЕЙД” ООД, и в категорията „Големи предприятия”, „Водоснабдяване и Канализация“ ООД -гр. Търговище и благодари на всички ръководители на предприятия на територията на област Търговище за участието им в конкурса и за стремежа им да прилагат превантивни подходи срещу допускането на трудов травматизъм и професионални заболявания.  

 По данни на Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище, средните по големина предприятия в областта с наети от 50 до 249 лица са 79 на брой, с 3,17% дял от икономиката на Област Търговище. В тях работят 7791 наети лица, което съставлява 28,63% от заетите в областта. Големите предприятия със заети над 250 наети лица са 13 на брой, с 0,52% дял от икономиката на областта. В тях работят 6284 работници и служители, което съставлява 23,10% от заетите в областта.

Допълнителна информация