На 27.01.2018г. до 29.01.2018г. в конферентната зала на Млекопреработвателно предприятие „ПИП ТРЕЙД“ ООД се проведе курс за обучение на пробовземачи на мляко. Обучаваща организация бе "Авалон-52" ЕООД, гр.София. 45 души, от които служители на "ПИП ТРЕЙД" ООД, фермери от региона, други желаещи, в продължение на 30 часа изслушаха лекциите, след което положиха тест за оценка на придобитите знания и умения. На всички участници в обучението, след успешно положения тест бе издадено Удостоверение за професионално обучение по програма Е за част от професия "Оператор в хранително-вкусова промишленост", част от втора степен на професионална квалификация "ПРОБОВЗЕМАЧ - вземане на проби от сурово мляко".

Основната цел на курса бе да се обучат служителите и фермерите за новите правила на вземане на проби от суровото краве мляко и и за регистриране на взетите проби в ИИС на БАБХ-ВетИС чрез специално създадения за тази цел "Модул Мляко". А основната цел е подобряване качеството на сурово краве мляко, съгласно плана за действие и за целите на официалния контрол и самоконтрол. 

НАЧАЛО

Допълнителна информация