На 28.04.2016г. в Областна администрация Търговище се проведе официалната церемония по награждаването на участниците в конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд”, организиран от Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към областния управител на област Търговище. В категорията „Средни предприятия” победител стана „ПИП ТРЕЙД“ ООД – Млекопреработвателно предприятие с. Давидово.  

За втора година Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към Областния управител на област Търговище, отправи покана към предприятията, регистрирани и опериращи на територията на Област Търговище, да участват в конкурс за определяне на носители на годишните Областни  награди по здравословни и безопасни условия на труд. През 2014г. "ПИП ТРЕЙД" ООД достигна до номинираните 3 фирми в категорията си и бе отличен с Грамота.

Основната цел на инициативата бе да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в област Търговище и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

Областният управител Светлин Бонев връчи наградите на победителите – “ПИП ТРЕЙД” ООД, и в категорията „Големи предприятия”, „Водоснабдяване и Канализация“ ООД -гр. Търговище и благодари на всички ръководители на предприятия на територията на област Търговище за участието им в конкурса и за стремежа им да прилагат превантивни подходи срещу допускането на трудов травматизъм и професионални заболявания.  

 По данни на Дирекция „Инспекция по труда“ – Търговище, средните по големина предприятия в областта с наети от 50 до 249 лица са 79 на брой, с 3,17% дял от икономиката на Област Търговище. В тях работят 7791 наети лица, което съставлява 28,63% от заетите в областта. Големите предприятия със заети над 250 наети лица са 13 на брой, с 0,52% дял от икономиката на областта. В тях работят 6284 работници и служители, което съставлява 23,10% от заетите в областта.

Дополнительная информация